תואר ראשון

שיטות מחקר איכותניות

 

רשימת רפרטים לפי תאריכים

 

 

 

 

שעות קבלה

 

                 

ד"ר אורן מאיירס

יום ב' 10:00 – 12:00, חדר 8044

 

 

מתרגלות

 

*  אשרת ששוני

יום א' 16:00-17:00, חדר 312 (בניין מדרגה)

 

*  ריבה טוקצ'ינסקי

יום א' 16:00-17:00, חדר 312 (בניין מדרגה)

                 

*  תמר לוין

יום א' 16:00-17:00, חדר 312 (בניין מדרגה)

 

 

סילבוס הקורס

 

 

סיכומי שיעור

 

 

תרגילים

 

 

דו"חות מחקר

 

 

תרגיל - שקפים

 

 

*